Temyiz, bir bölge veya istinaf mahkemesi tarafından alınmış karar veya kararların bir üst mahkemede yeniden değerlendirilmesi ve tetkikidir. Üst mahkemede, istinaf mahkemesinde alınan bozma kararı dışındaki hükümlerin tekrar incelenmesi gerçekleşir. Temyiz, kanunsal bir haktır. İtirazların değerlendirildiği yüksek mahkeme Yargıtay’dır.

Temyiz Süresi

Bir temyizin süresi, istinaf mahkemesi tarafından alınan kararın tebliğinden itibaren 7 günlük süre ile sınırlıdır. Mahkeme tarafından kararın alındığı gün bu süreye dahil edilmez. Temyizin son günü eğer bir tatil günüyse karar, bir sonraki iş gününde açıklanır.

Temyiz davalarından önce taraflar duruşmada yer alırsa karar sözlü olarak taraflara okunur. Bu işlem tefhim olarak adlandırılır ve bu günden sonra temyiz süreci başlar. Taraflar, dava günü mahkemede yer almadıysa, karar posta yolu ile adreslere gönderilir. Temyiz süreci, postanın tebliğinden sonra başlamış olur.

Temyiz Dilekçesi Nedir?

Temyiz başvurusu yapabilmek için hükmü veren mahkemeye veya istinaf mahkemesine başvuru yapmak gerekir. Temyiz Dilekçesi başvurunun yapılmasını sağlayan resmi belgedir. Dilekçe içerisinde temyiz isteme nedenleri belirtilmelidir. Sanığın tutuklu bulunması durumunda temyiz dilekçesi ilgili cezaevi müdürlüklerine verilir.

Temyizin Hükme Etkisi Nedir?

Belirlenen süre içerisinde yapılan temyiz başvurusu, alınan hükmün kesinleşmesini engellemiş olur. Bu süreçte Yargıtay’ın karar beklenir ve sanığın aleyhine veya lehine bir infaz hükmü verilmez.