Taşınır ya da taşınmaz herhangi bir eşya üzerindeki bir hakkın güvence altına alınmasına teminat adı verilir. En yaygın kullanılan uygulamaları teminat senedi ve teminat mektubudur.

Teminat mektubu nedir?

Gerçek ya da tüzel kişilerin lehine olarak, bir malın teslim edilmesi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi durumlarda, kararlaştırılan vaadin yerine getirilememesi durumunda belirlenmiş olan tutarın koşulsuz olarak ödenmesini bir mektup ile taahhüt eden kredi türüne teminat mektubu adı verilir.

Teminatta banka, muhatap ve lehtar olmak üzere üç taraf bulunur. Uygulamada geçici, kesin ve avans teminat mektupları düzenlenmekle birlikte türüne göre süreli ya da süresiz olarak da tanımlanabilir.

Teminat senedi nedir?

Ticaret ve Borçlar Kanunu’na göre değerli evraklar arasında yer almayan teminat senedi, tarafların sözleşme koşullarına eksiksiz uymalarını sağlamak için düzenlenmiş, güvence sağlamaya yönelik olarak kullanılan bir belge türüdür. Teminat senedi ile yapılan sözleşmedeki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumu bir bedele bağlanmış olur.

Teminat senetleri iş başvurularında, iş sözleşmelerinde, kiralama, alım, satım ve devir işlemlerinde düzenlenebilir. Teminat senedinin hukuki olarak geçerli olabilmesi için üzerinde “teminat senedidir” ibaresinin eksiksiz olarak bulunması gerekir. Teminattır gibi kısaltılmış ibareler olması halinde teminat senedi hükümleri geçerli değildir.

Senet belgesinin vade bölümünde teminat senedi ibaresi ve hangi sözleşme uyarınca düzenlendiği bilgilerinin bulunmaması halinde senet geçersiz veya bono olarak kabul edilir.