Genellikle hukuki konularda kullanılan bir terim olan resen kendiliğinden, başka birine danışmaksızın, herhangi bir isteğe gerek duyulmadan, bağımsız anlamına gelir.

Resen görevlendirme

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı personelin, başvuruları ya da tercihleri dışında göreve atanmaları durumuna resen atama adı verilir. Resen atamalarla ilgili istisnalar kurumlar tarafından yayınlanan çeşitli yönetmeliklerce hükme bağlanmıştır.

Resen terkin ne demek?

İdarenin incelemelerine göre iş bırakma bildiriminde bulunmayan mükelleflerin vergi kayıtları, vergi dairesince resen silinebilir. Vergi Kanunu’na göre vergi beyannamelerinin kanunlarca belirlenmiş süreler içerisinde verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması durumunda resen vergi tarhı söz konusu olur ve takdir komisyonları tarafından takdir edilen matrah üzerinden vergilendirme yapılır.

Vergi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işten ayrılan vergi mükellefleri, durumlarını vergi dairelerine bildirmek zorundadır. Kanuna göre mükellefin ölmesi de iş bırakma kapsamında değerlendirilir. Vergi mükellefleri işten ayrılma ve diğer değişiklik bildirimlerini, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, bağlı bulundukları vergi dairelerine beyan etmekle mükelleftir. Mükelleflerin aksi davranmaları halinde, usulsüzlük cezalarının yanı sıra, çalışmadıkları dönemlere ilişkin beyanname veremeyeceklerinden dolayı resen tarhiyat da söz konusu olacaktır.

Resen terk sorgulama

Mükelleflere iş yapacakları kişi ya da kurumlara ilişkin resen terk sorgulaması yapabilme imkanı tanınmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr şifresiz işlemlerden mükelleflerin resen terk sorgulaması yapılabilir.

Resen tescil

Türk Ticaret Kanunu’na göre sicil tescili tarafların isteği üzerine yapılır. Ancak yetkili kurumların bildirimi ya da idarenin resen tesciliyle sicil tescili, mükellefin resmi beyanı olmaksızın mümkündür.