Bir yerin ölçeksiz ve kaba taslak halde, kuşbakışı olarak çizilmesiyle oluşan gelişigüzel planına kroki denir. Kroki, tanımı üzerinden de anlaşılacağı gibi haritadan farklıdır. Ancak bir yerin, bölgenin detaylarını yönlere ve yerleşmeye bağlı kalarak görmeyi sağlar.

Kroki çizimi

Kroki çiziminde önemli olan kuşbakışı bir görünüm ile bölgeyi doğru şekilde anlatmaktır. Krokiyi haritadan ayıran en önemli farkı ölçeksiz olarak hazırlanmasıdır. Bunun dışında krokide uzunluklar da göz kararıyla çizilir. Yönlerin karışmaması için kuzeyi ve güneyi belirten oklar kullanılır. Kimi önemli bölümlerde şemalardan destek alınır.

Kroki; bir mekanın ya da bölgenin daha kolay bulunması için hazırlanır. Günümüzde pek çok iş yeri ve mekanın İnternet sitelerinde yer alan krokiler, kolay ulaşım için site haritası içerisinde kullanılır. Bunun yanı sıra okul, üniversite, kütüphane, hastane, alışveriş merkezleri gibi çok birimli mekanların kat planları ya da yapı düzenleri de krokiler ile açık bir şekilde gösterilir.

Kroki sembolleri

Krokideki mekanların anlatılması için doğrudan ilgili nesneye benzer semboller ve simgeler kullanılır. Çeşme, camii, ev, göl gibi doğal ve beşeri yapılar ilgili semboller ile kroki üzerinde yerini alır. Eğer simgeler yeterince açık değilse, krokinin bir köşesinde hangi sembolün ne anlama geldiği açıkça yazılır. Birden çok birimden oluşan bir kat planı krokisinde ise semboller yerine numaralardan destek alınır. Her bir birime bir numara verilir, numaralar krokinin bir köşesine not düşülerek hangi birime ait oldukları karşılarına eklenir.