KOSKİ

KOSKİ

Selçuklu / Konya
Cep Onaylı
Ücretsiz
Vitrin
Bugün 1 , Ocak ayında 11 ve toplamda 95 ayrı kişi ziyaret etti.

Harita

Tanıtım Videosu

Tüm Yorumlar

0 firma favorilere ekledi
Puan 0 / 5 - 0 yorum

KOSKİ

Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı tarihten sonra, teşkilatlanma çalışmalarına başlayan idaremiz, 01/01/1990 tarihinden itibaren, teşkilatlanmasını tamamlamış olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Kuruluş kanunumuz gereğince idaremiz organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdür'dür. Bu organların görevleri kanunumuzun 6,9 ve 11. Maddelerinde sayılmıştır.

Kanunumuzun 22. Maddesi gereğince, idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muha-sebe-i Umumiye Kanununa tabi bulunmamaktadır. Dolayısı ile özel hukuk hükümlerine göre faaliyetlerini sürdüren idaremiz, Türk Ticaret Kanununun 12 ve 18. Maddeleri mucibince tacir hükmünde bulunmaktadır.

İdaremizin ana görevleri olan su ve kanalizasyon hizmetlerinin abonelere sunulabilmesi için, aboneler ile idare arasında tarafların hak ve borçlarını belirtir sözleşme yapılmaktadır. Abone idare ilişkileri daha sonraki dönemlerde bu sözleşme esas alınarak sürdürülmektedir.

Tacir olan idaremizin sattığı ve uzaklaştırdığı suyun m3 bedeli maliyet-kâr esasına göre kanunumuzun 23. Maddesinde gösterilen kriterlere uyulmak suretiyle tespit edilmektedir.

Tarifelere ilişkin hususlar, KOSKİ tarifeler yönetmeliğinde, satın almaya ilişkin hususlar KOSKİ İhale yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

İdaremizin kuruluş yasası olan 2560 sayılı Kanunun 6. maddesi ile, su ve atıksu bedelinin tahsiline ilişkin takdir yetkisi KOSKİ Genel Kuruluna bırakılmıştır. 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. maddesine göre alınan gecikme oranlarında değişiklik yapma yetkisi ise Genel Kurulca, KOSKİ Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

Buna göre, 21.01.2004 tarihinden itibaren su-atıksu borçlarını süresinde Ödemeyen abonelerden, aylık %2 oranı üzerinden, günlük %0.067 oranında gecikme zammı alınmaktadır.

Diğer taraftan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su faturalarıyla birlikte alınmaya başlanılan çevre temizlik vergisinin tahsiline ilişkin takdir yetkisi, belediyelere bırakılmamış, Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır.

Buna göre, çevre temizlik vergisinin gecikmesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine İstinaden, her ay için %4 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. Aynı maddenin 2. paragrafında "Gecikme zammı, 1,00-YTL. (1 milyon TL.) den az olamaz" 

Çalışma Saatleri

Hafta İçi
Cumartesi
Pazar

Etiketler

Yorum Yaz

Oyunuz *

Zorunlu alanlar *